Kućni miš: Potomstvo

Kućni miš - Potomstvo

Uvod

Ako želite profesionalno uzgajati, onda bi prvo trebali dugo imati štakore kao ljubimce. Morate životinje jako dobro upoznati i svaku promjenu u ponašanju odmah znati prepoznati. Isto tako je za uspješni uzgoj od velikog značaja opširno i detaljno znanje o genetici i rasama. Uzgoj ne znači samo ostaviti mužjaka i ženku zajedno i promatrati što će se desiti. Ima više nego dosta miševa koji čekaju na novi dom i dovoljan broj razloga koji govore protiv nekontroliranog i neplanskog razmnožavanja miševa.

Kao prvo

Imajte na umu da su slatke bebe samo kratko vrijeme slake bebe, ali prilično dugo odrasli miševi i da eventualno nećete moći sve zadržati kod sebe. Potreban vam je dodatni kavez za odvajanje životinja po spolu i još kaveza za eventualno držanje životinja koje se ne slažu sa ostalima, ili za grupe mladih životinja. Svi ti kavezi moraju odgovarati preporučenim mjerama.

Miševe udomiti je prilično teško, jer se odgovorne ljubitelje miševa jako rijetko može naći, koji vašim miševima mogu pružiti lijepi život. Preko oglasa se često mogu naći miševi za udomljavanje, jer ih njihovi vlasnici nisu odvojili prema spolu, pa čak i već skotne ženke budu udomljavanje. Stoga, ako želite samo jednom imati potomstvo, raspitajte se prvo po oglasima ili azilima, da li čekaju skotne ženke na udomljavanje.

Prije nego se odlučite na potomstvo, osigurajte im već unaprijed dobre ruke.

Najbliža trgovina ljubimcima nije najbolje rješenje, jer u njoj najčešće završe kao hrana za reptile i vaše slatke bebe napune želudac neke zmije.

Prvi i najvažniji uvjet za parenje miševa je da su oba roditelja zdrava i u najboljoj kondiciji, ne prenose neke bolesti, i nisu iz incestualnog legla. Jedinke sa urođenim manama nije poželjno razmnožavati.

Da li ste spremni na:

--> Za vrijeme i nakon skotnosti može doći do komplikacija - da li ste spremni snositi veterinarske troškove?

--> Također može doći do smrti majke i beba, da li se možete sa takvim gubitkom nositi?

--> Majka može pri okotu uginuti, morati ćete onda mlade ručno podizati - da li ste spremni na to i imate vremena?

Još prije dolaska mladih na svijet morate promisliti kako dalje.

Ako imate namjeru stalno držati par miševa zajedno, imajte na umu da je ženka svakih 3-6 dana cca 6 sati spremna na parenje i nakon skotnosti od cca 21-12 dana, donese 4-14 mladih na svijet, i nakon idućih 21-25 dana ponovo može okotiti. Brzina razmnožavanja može jako lako izmaknuti kontroli.

Mlade životinje morate najkasnije nakon 25 dana odvojiti po spolovima kako bi spriječili da sinovi napare majku ili otac kćeri. Ovakav incest dovodi do oštećenja okota. Ako ste namjeravali imati samo jedan okot, onda odvojite mužjaka još prije okota, jer ženka već par sati nakon okota može ostati opet skotna.

Parenje

Ako ste nabavili par miševa, uspješno ih združili, čvrsto odlučili imati okot, onda će prije ili kasnije doći do parenja. Ako je ženka u estrusu, pokazuje to mužjaku putem mirisnih signala i specijalnim pokretima. Životinje se pare više puta u toku kratkog vremena. Od tog trenutka dalje, nema više povratka.

Okot i podizanje mladih

Da je ženke skotna, prepoznaju iskusni uzgajivači već od kraja drugog tjedna skotnosti, no često je skotnost tek zadnjih par dana prije okota očigledna, a prije toga se ne primjećuje. Ženka postaje sve više povučena i provodi većinu vremena gradeći gnijezdo.

Skotnost traje cca 21-23 dana.

Majke imaju povećanu potrebu za bjelanćevinama i mineralima, stoga ih morate hraniti raznoliko, nešto više suhe hrane i dodatno posnog sira ili brašnatih crvića.

Kratko prije okota potjera buduća majka članove obitelji iz gnijezda. Okot se obavi najčešće noću. Mladi se kote sa zadnjim nogicama prema naprijed, svakog pojedinaćno prihvati majka i očisti, te prekine pupkovinu i osuši lizanjem.
Čvrsto lizanje mladih ima više razloga:

 • na taj ih način očisti
 • potakne cirkulaciju
 • stvara se veza između majke i potomstva na osnovu mirisa

Mladi dolaze slijepi i goli bez dlake na svijet, te sisaju 21 - 25 dana.

U okotu može biti 4 do 10 mladih veliki, ali to nije pravilo.

Važno!

Ponekad mišica pojede cijeli okot, a to može imati slijedeće uzroke:

 • majka ima nedostatak bjelančevina i minerala
 • mladi su oštećeni i nisu sposobni za život, ako mlado nakon okota ne da glasa od sebe, majka će ga pojesti
 • ako se majku pre često smeta, nema mira i nesigurna je, pojesti će okot iz straha
 • majka je neiskusna i ne zna što bi trebala sa okotom započeti
 • majka je u stresu jer je napr. previše miševa u nastambi, nema kućica ni zaklona i sl.

Može se desiti da majka ugine, pa je stoga potrebno mlade ručno hraniti.

Razvoj mladih miševa

 • do trećeg dana života su mladi posve goli, a treći dan izbijaju prve dlake. Od 7-mog dana života mladi postaju živahniji i plaze već izvan gnijezda, ali ih majka odmah vraća natrag.
 • od 10-tog dana se otvaraju oči i krzno je posve izraslo
 • od 16-tog dana se mladi odvažuju istraživati svoju okolinu i igraju sa braćom i sestrama. Započinju jesti krutu hranu.
 • od 22-gog dana su posve samostalni i majka ih više ne doji. Majka im je pak potrebna kako bi od nje učili.

Spolno zreli su sa cca 28 dana. Od kraja 4-og tjedna bi trebalo miševe odvojiti po spolovima. Ako se mužjake odmah kastrira, mogu ostati sa obitelji, što je za životinje i najugodnije. Također je moguće mlade mužjake staviti sa ocem, u pravilu mu se odmah podrede. Ženke bi trebale ostati sa majkom. Sa cca 8 tjedana mogu mladi useliti u svoj novi dom, do onda im je još kontakt sa odraslima potreban kako bi od njih učili. Ženke koje su dulje ostale sa majkom i pri okotu pomagale, pokazale su se puno mirnije i sigurnije kada i same dobe potomstvo.

Uvod

Imajte na umu...

Da li ste spremni na...

Parenje

Okot

Komplikacije

Razvoj beba i odvajanje

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Starost:.. ..:Prijelaz preko dugina mosta:..