Kućni miš: nabavka

Nabavka kućnih miševa

Nabavka kućnih miševa kao kućnih ljubimaca mora biti dobro promišljena i planirana. Iako se radi o vrlo malim životinjicama, one imaju svejedno velike zahtjeve: trebaju mjesto za život i igru, trebaju svakodnevnu brigu i upravo stariji miševi trebaju u slučaju bolesti intezivnu njegu. Dakle, prije nego se odlučite za miševe kao ljubimce, provjerite prvo da li se oni mogu uklopiti u Vaš način života i da li Vi odgovarate njihovom načinu života.

Prije kupovine

Nemojte nabavljati miševe kao igračke za Vašu djecu.
Miševi nisu igračke za djecu, kao uostalom niti jedno živo biće. Miševi imaju jako osjetljivu građu tijela. Kada dijete prejako zgrabi miša, može mu nanijeti teške, po život opasne povrede. Miševi su idealni za stariju djecu i za odrasle i zaposlene ljude koji nakon napornog dana žele veselje uz svoje miševe.

Na osnovu idućih pitanja, provjerite da li ste spremni za miševe i da li su oni podobni ljubimci za Vas:

 • Miševi žive u prosjeku 1-2 godine: da li se želite i možete tako dugo brinuti za njih i da li ste spremni da ćete miša morati pod starost njegovati?
 • Miševi su pitomi samo ako im se svakodnevno možete posvetiti - da li imate toliko vremena?
 • Miševi se moraju držati u grupama, da li ste spremni uvijek paziti da miš ne ostane stalno, združivati ih sa novim miševima ili poslijednjeg iz grupe dobro udomiti?
 • Da li su sa nabavkom miševa svi u kućanstvu sporazumni?
 • Da li postoje alergije među članovima kućanstva? Trebali bi svi članovi napraviti test na alergiju, prije svega test na miševe, sijeno i prašinu.
 • Kamo smjestiti miševe kada budete morali otputovati? Nema uvijek ljubaznih susjeda koji bi se brinuli o životinjama.
 • Miševi žele imati čisti kavez i svakodnevno svježu hranu i vodu - da li im to možete osigurati?
 • Da li imate druge ljubimce koji bi za miševe eventualno mogli biti opasni?

Približan proračun troškova nabavke i njege

Slijedeća tabela sadrži grubu procjenu i spisak troškova za držanje i nabavku 2-4 miša:

Troškovi nabavke:
Savjet: vrlo je preporučljivo, prije nabavke pročitati knjigu o miševima. Takve knjige daju savjete za nabavku i držanje, ali su i vrlo vrijedni priručnici za kasnije u slučaju da se miševi jednom razbole. od cca 6 Eur
Kavez sa najmanjim mjerama od 80 x 50 x 40 ili veći. Polovni ili u vlastitoj izradi su često puno povoljniji. nov od cca 70 Eur
polovni često puno povoljniji
Kućice za spavanje ili labirinti i etaže cca 5-20 Eur
Zdjelice za hranu (svježu), pojilice ili zdjelice za vodu cca 4 Eur
Oprema za kavez kao tuneli od pluta, gnijezda od sijena, drveni tunelčići (puno toga se može sam napraviti) cca 10 Eur
Kotač za trčanje, kvalitetan - ne smije nedostajati od cca 15 Eur
Miševi nažalost nisu skupi, često se i poklanjaju cca 10-20 Eur
Troškovi nabavke ukupno: od cca 130 Eur
Mjesečni troškovi
Hrana (suha i svježa) cca 4 Eur
Stelja (piljevina, sijeno, materijal za gnijezdo, ev. slama) cca 5 Eur
Mjesečni troškovi ukupno: cca 9 Eur
Povremeni troškovi
I kod uzornog držanja miševa, svejedno se životinjice mogu razboliti, a tada posjeta veterinaru bude par puta skuplja od samih troškova nabavke. Za hitne slučajeve je potrebno imati najmanje 100 Eur spremno.

Pripazite na slijedeće prilikom nabavke:

Raspitajte se u azilima i udrugama u blizini, često tamo čekaju drage životinjice na novi dom. Životinjice u azilima su samo u izuzetnim slučajevim bolesne ili stare. Mlade iz neželjenih legla ćete isto tako tamo naći! Preporučljivo je pregledati oglasnike, kao recimo njuškalo.hr, često se mogu naći potomci iz neželjenih legala ili ljubimci za koje se vlasnici iz nekog razloga više ne mogu brinuti.
Ako želite neku posebnu rasu, onda se morate obratiti direktno uzgajivaču. Dobri uzgajivači će Vas rado posavjetovati, imaju samo par pasmina, životinje imaju velike nastambe, dobro su uhranjene, čiste, zdrave i odvojene po spolovima. Tako ćete prepoznati dobroga uzgajivača. Zatražite dozvolu za uzgoj. Također imate mogućnost kupiti životinjice u pet shopu. Jedan pet shop je samo onda dobar, kada su u njemu životinje odvojene po spolu, čiste i zdrave, te imaju dovoljno prostora, hrane i sijena, te skloništa i opreme. Ali moramo priznati da još do sada nismo naišli na pet shop koji zadovoljava sve kriterije. Nažalost je kod većine situacija takva da životinjice potiču iz masovnog uzgoja. Takve su onda slabo socijalizirane, prerano odvojene od roditelja, informacije su nedovoljne, često pogrešne (radi se o interesu samo kako ih što prije prodati!), a životinjice su često i bolesne. Više informacija možete pročitati na: Nemojte kupovati životinje u pet shopovima!

Dobro pregledajte miševe, a kako to napraviti, pročitajte ovdje. Pazite na to da su životinje živahne, oči, nos i predio guze čisti, nisu slijepljeni, nemaju iscjedak, oči su bistre. Ako su u istoj nastambi i bolesne jedinke, nemojte uzimati miševe.

Bez obzira gdje nabavite Vaše miševe, često se ne može sa sigurnošću ustanoviti spol. Tako se lako može desiti da umjesto dvije istospolne jedinke ipak donesete kući jedan par. Stoga još jednom dajte provjeriti spol miševa kod veterinara koji ima iskustva sa njima, ili kod iskusnog vlasnika ili uzgajivača, kako bi bili sigurni, jer se miševi eksplozivno razmnažaju.

Sa njima uzmite i hranu na koju su navikli, te ih samo polagano počnite privikavati na drugu hranu, jer inače može doći do probavnih poremećaja i odbijanja hrane. Neka Vam obavezno nabroje svježe namirnice na koje su navikli i dajte im samo u malim količinama novu hranu.

Transport

Osigurajte miševima za transport kući jedan dobar, ne premali transporter (za 2 miša, najmanje 20 x 15 cm). Ako ih ostavite u kartonskim kutijama u kojima ste ih dobili, miševi će ih progristi na putu do kuće. Transporter će Vam trebati i za eventualne odlaske veterinaru. Također će Vam dobro doći za vrijeme dok im čistite nastambu. Stavite im u transporter stelju, hranu i nešto materijala za graditi gnijezdo (napr. toalet papir), uzmite i nešto upotrijebljene stelje od tamo odakle ste ih uzeli i stavite je u novu nastambu kod kuće kako bi im barem malo poznato mirišalo.

Privikavanje

Stavite ih direktno nakon dolaska u njihov novi dom i dajte im par dana vremena da se priviknu. Kada su se životinjice naviknule, možete se započeti sa njima baviti. Mamite miševe sa jednom poslasticom (jednom sjemenčicom suncokreta ili bundeve) k sebi. Sigurno neće kod prvog pokušaja doći na ruku, ali malo pomalo će gubiti strah i postajati sve hrabriji i pitomiji. Nekon nekog vremena će Vam sjediti na ruci i grickati poslastice.

Ako Vaš miš sjedi na Vašoj ruci mirno, pokušajte ga podignuti. Ali oprez: miševi su jako brze životinjice, mogu brže odjuriti sa vaše ruke nego što ih Vi možete pogledom pratiti!

Pravilno podizanje i nošenje

Najbolje da miša na početku podižete sa jednom dozom ili u jednoj posudici i pridržavate je. Oni su jako brzi i vrlo brzo mogu iskočiti, brže nego što Vi možete reagirati.

Nemojte nikada podizati miševe za rep! Rep se može slomiti (navodno posjeduju miševi na repu jedno mjesto koje se lagano lomi), koža se može iskidati i tako nanesete životinjici nesnosnu bol. U slučaju nužde možete životinjicu podignuti za korijen repa, ali ga onda odmah morate rukom poduprijeti od ispod, kako ne bi sva težina bila predugo na repu.

Idealno bi bilo da obuhvatite životinjicu s obje ruke oko tijela, ali to možete samo sa posve pitomim mišem uspijeti. Računajte sa time da će Vas miš ponekad i ugristi. Spontanu reakciju, životinjicu ispustiti, morate obavezno potisnuti i tek je smirenu vratiti natrag.

Ako želite miševe preseliti u drugu sobu ili transportirati na dulji put, onda morate transport box u tu svrhu koristiti, jer je puno sigurniji i za miševe manje naporan.

Puštanje

Ako se miševi drže u adekvatno velikom i opremljenom velikom prostoru/kavezu, onda nije neophodno potrebno puštati ih na slobodu. Mali mišeki začas nestanu i jako ih je teško naći i uhvatiti.

Puštati ih treba samo onda kada sigurno sami prilaze Vama, napr. kada ih mamite sa poslasticom. Vježbajte to dugo prije nego ih pustite van. Stavite na dlan poslastice i vježbajte da Vam dođu na ruku te da ih tako možete podignuti i sa njima hodati.

Kako bi miševi mogli sami izlaziti, potrebno je njihovu nastambu staviti ne jako visoko. Tako će Vam biti lakše i životinjice od gore vaditi. Odprilike 70 cm od poda je dobra visina. Rampe ili cijevi (tuneli za kune ili cijevi za drenažu iz trgovine sa građevinskim materijalom) omogućuju miševima slobodan izlaz i ulaz.

Miševi bi morali prilikom puštanja sami izlaziti iz svoje nastambe. Pritom se nova okolina zapisuje komad po komad u njihov mozak i svako malo će brzo odjuriti natrag u svoj kavez. Tako ne nastaju problemi hvatanja, jer se životinjice nakon kratkog vremena već znaju same vraćati, a Vi ostanete pošteđeni divljih hvatanja po sobi.

Opasnosti prilikom izlaska

 • otrovne sobne biljke - miševi ne samo da rado kopaju zemlju u teglama za cvijeće već pritom i grickaju biljke koje im mogu biti otrovne
 • Kablovi - mekani omotaći kablova su jako izazovni za miševe. Kako bi izbjegli opasnost od udara struje, možete kablove uvući u kanale predviđene za njih, ili ih stavite pod tepih, ili podignite visoko, gdje ih miševi ne mogu dohvatiti.
 • Utičnice - upotrijebite zaštitu od djece
 • Žice od kaveza - miševi rado skaču na svoje kaveze, ali se pritom može desiti da na njemu ostanu visiti i u panici pokušaju skočiti dolje, a pritom si capice isčaše ili slome - poklopite tj. zaštitite nečime žice od kaveza dok su pušteni van.
 • Naglo otvaranje vrata pri ulasku jednog od ukućana u sobu može dovesti do teških povreda, kipana vrata ili prozori predstavljaju opasnost od zaglavljivanja na njima, ili opasnost od bjega.
 • Ljudska noga ili pozadina - da, dešava se da vlasnik zgazi ili sjedne na miša
 • Pune pepeljare - kako miševi nisu pušači, u prostorijama u kojima borave se ni u kojem slučaju ne smije pušiti. Osnovno pravilo je da miševi ne smiju imati pristup cigaretama ili priboru za pušenje jer je duhan otrovan za njih.

Oštećenja pri puštanju: tapeti, tepisi, zavjese, namještaj, knjige i t.d. Uglavnom, nemojte nikada puštati miševe bez nadzora, jer ne da time ugrožavate njihovu sigurnost, već i Vaš inventar u stanu.

Ograničenje prilikom puštanja

Svojim miševima možete napraviti i malo igralište, po kojem se mogu slobodno kretati, juriti bez da im prijeti opasnost i bez da čine štetu po sobi. Najjednostavnije je to u jednoj kadi realizirati, ili im sagradite ograđeni prostor koji je mobilan. Za jednu veličinu od 2m2 uzmite za to 10 ploča od čvrstih vlakana 50x50 cm, koje dobijete u svakoj trgovini građevinskim materijalom, neka Vam ih izrežu ili nabavite dovoljno velike ploče od stakla, kojih u toj veličini već ima za kupiti (imaju prednost jer su providne). Zalijepite ih na ćoškovima i rubovima sa trakom za lijepljenje u razmaku od 1 cm zajedno, tako da se ploče daju sklopiti. Gotova je ogradica iz koje miševi ne mogu iskočiti. Izuzetaka ima uvijek - a nakon puštanja možete jednostavno igralište sklopiti i maknuti do idućeg puta.
Taj prostor obogatite sa tunelčićima, komadima ukrasnog drveta za akvarijume, komade debla sa izbušenom sredinom i rupama po sebi, tunelima od pluta, granama stabala, kokosovim ljuskama i sl.

Kako uhvatiti odbjeglog miša

Jako se brzo desi: vrata od kaveza se ne zatvore do kraja, puštanje je bilo kratko bez nadzora, bjegunac si je progrizao izlazak. Često nije niti jasno da li su bjegunci još u istoj prostoriji, ili su bila vrata kratko otvorena, i usprkos detaljnoj pretrazi bjegunca nije moguće naći.
Ovdje je par savjeta kako ga uhvatiti:

Osigurajte prostoriju
Prvo pozatvarajte sva vrata i prozore. Pokušajte izbjeći nepoznate zvukove i dobro naćulite uši. Često se bjegunac otkrije glodanjem ili grickanjem pa se tako vrlo brzo može ustanoviti gdje se nalazi.

Ako životinjice tako ne možete pronaći, onda zatvorite sva vrata od prostorije, podijelite veliku sobu sa preprekama od kartona. U svaki predio sobe porasporedite sjemenke suncokreta i dobro zapamtite ta mjesta. Prebrojite dan kasnije ili iduće jutro sjemenke. Ako se je miš poslužio, možete biti sigurni da se nalazi na tom mjestu.

Uhvatiti
Ako miša ne možete dohvatiti ili bježi od Vaše ruke, onda se hvatanje ponešto zakomplicira. Neki se miševi mogu lako namamiti u dozu - postavite na sva mjesta otvorene doze, kartone ili druge posude. Ponudite mu jednu kartonsku kutiju u koju ćete staviti jedan dio gnijezda i hrane. Neki miševi se zavuku u njega i tako ih se može odnijeti natrag u kućicu. Ako ne želi ostati u kartonskoj kutiji, onda pričvrstite ispred otvora jedan poklopac koji se otvara samo prema unutra. U tu svrhu zalijepite jednostavno jedan komad kartona, koji je veći od otvora, iz nutra, gore, sa ljepljivom trakom - tako da se samo prema unutra otvara. Tada se napravi trag od hrane u smjeru kartona i potrebno je imati strpljenja.

Zamka za miša
U visoku kantu se nasipa nesto stelje. Jedna debela traka kartona se postavi preko ruba kante. Ova traka leži lagano na jednoj rampi (napr. od knjiga ili nešto slično, bitno da se miš lako po tome može popeti). Postavi se trag od hrane koji vodi do rampe i preko kante. Traka od kartona mora tako ležati da zajedno sa mišem upadne u kantu dok on skuplja hranu.

Kako miš ne bi dugo morao boraviti u zamki, potrebno je kantu naravno često provjeravati!

 

Prije kupovine

Troškovi

Obratite pažnju

Transport ljubimca

Privikavanje životinjice

Pravilno podizanje

Puštanje po stanu/sobi

Opasnosti

Ograničenje

Kako uloviti bjegunca

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Starost:.. ..:Prijelaz preko dugina mosta:..